Contacto


Teléfono:

Email:

Web:

Treball sobre una obra d'art gòtic

Punts a seguir:

 

1. Situar breument l'art gòtic en el seu context general.

2. Triar una obra: arquitectònica, escultòrica o pictòrica.

3. Enumerar les característiques generals del tipus de manifestació artística elegida. Per exemple, si és una catedral, exposar les característiques de l'arquitectura, en general.

4. Situar l'obra en el seu context històric: lloc on es troba, època en que es va fer, que passava en aquell lloc en aquell temps, qui la va manar fer i explicar el que se sàpiga de l'autor, si es conegut.

5. Comentari ampli de l'obra triada seguint les següents pautes:

 

a) Fitxa tècnica: Nom de l'obra, autor, data, localització, dimensions, material, tècnica, tipus d'obra, conservació.

 

b) Anàlisi formal (descripció de l'obra): Aquesta depèn de si es tracta d'una:

     1. Obra arquitectònica: Explica els elements de suport i els  

     suportats, l'espai interior (planta) i l'exterior (façana i entorn).

     2. Obra escultòrica: descriure el que hi veus representat,

     explicar la composició (les parts de l'escultura o relleu), si hi ha

     proporció, simetria, profunditat. El moviment, com es representa,

     si hi ha naturalitat o no, si hi ha expressivitat en les figures, els

     rostres...

     3. Obra pictòrica: descriure el que hi veus representat,    

     explicar si el dibuix és molt marcat o poc, dir quins colors hi ha, 

     si predominen els freds o els càlids, com estan distribuïts...

     Explicar la composició: les parts de la pintura, si hi ha

     perspectiva i com s'aconsegueix, els focus de llum, si hi ha

     moviment en les figures, si hi ha expressivitat o no...

 

c) Interpretació (contingut i significat)

    Si és un edifici dir la funció que té: religiosa, militar, comercial...

    Els elements simbòlics que hi apareixen, qui l'encarregà, per què.

    Si és una escultura o una pintura explicar el tema o la història que

    s'hi representa, els personatges que hi apareixen, les accions que

    fan, els símbols, la relació amb l'època de l'artista, la funció que

    tenia (didàctica, decorativa, religiosa...)

 

Conclusions personals. Podeu fer el treball entre dues persones, sempre i quan aquest sigui complert. Cal afegir-hi imatges que il·lustrin les vostres explicacions. Podeu fer-ho en versió escrita n paper, o bé en presentació o bé en video.

La data límit per a lliurar-lo és el dia 9 de gener del 2013.